PL | EN

finmed szczecin nfz

Szczecin: ul. Jagiellońska 37a, 91 500 17 17

Stargard: ul. Wieniawskiego 16, 881 352 319

Komu przysługują zabiegi rehabilitacyjne w pierwszej kolejności bez oczekiwania w kolejce przyjęć na NFZ?

Dodano: 30 kwi 2024

W Polsce istnieje grupa osób, które mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych bez oczekiwania w kolejce przyjęć na NFZ. W artykule przedstawiamy, kto może liczyć na szybszy dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych.

Pierwszeństwo dla kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży stanowią jedną z grup uprzywilejowanych w dostępie do opieki zdrowotnej. Ze względu na szczególną sytuację życiową oraz konieczność dbania o zdrowie zarówno swoje, jak i nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży mają prawo do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych bez konieczności oczekiwania w kolejce przyjęć na NFZ.

Świadczeniobiorcy z ciężkimi schorzeniami i niepełnosprawnością

Osoby, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają również prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. To samo dotyczy osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

W Polsce istnieje również grupa osób, które ze względu na swoje zasługi dla społeczeństwa mają prawo do korzystania z usług opieki zdrowotnej bez oczekiwania w kolejce. Są to Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. Osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych, również mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. W ten sposób państwo stara się zrekompensować im straty wynikłe z konfliktów zbrojnych oraz zapewnić im odpowiednią opiekę zdrowotną.

Polityka prywatności | Regulamin strony | Opinie

Polityka Cookies
Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content