×
 • Szczecin

  ul. Narutowicza 13e

  tel. 793 121 121

 • Stargard

  ul. Wieniawskiego 16

  tel. 881 352 319

 • Szczecin

  ul. Narutowicza 13e

  tel. 793 121 121

 • Stargard

  ul. Wieniawskiego 16

  tel. 881 352 319

Metoda NDT - Bobath

Metoda ta jest bardziej koncepcją usprawniania pacjentów z chorobami neurologicznymi niż typową, kolejną metodą rehabilitacji. Przeznaczona szczególnie dla osób po udarze mózgu z jednostronnym niedowładem. Na początku terapii przeprowadzany jest dokładny wywiad stanu obecnego chorego (ruch, percepcja, itd.) i powstałych przez to anomalii czuciowych i ruchowych, dzięki któremu dobiera się indywidualne techniki terapeutyczne.

Koncepcja ta obejmuje również pomoc i wskazówki dla rodziny i opiekunów w pierwszym stadium hemiplegii. A więc pielęgnacja chorego, układanie na stronie porażonej, na stronie zdrowszej, sposoby ubierania, przebieranie, karmienie, itp. Z czasem terapia centralizuje się na samym chorym w jego pierwszych samodzielnych czynnościach dnia codziennego. Fizjoterapeuta w trakcie terapii wypracowuje u hemiplegia „wyższe” pozycje w zaczynającej się spastyce, by umożliwić samodzielne siedzenie na łóżku, w wózku, przy stole, podczas jedzenia, czy ubierania się. W trakcie usamodzielniania się pacjenta od 24 h opieki rodziny, fizjoterapeuta przygotowuje ciało i układ nerwowo – mięśniowy poprzez odpowiednie techniki, do ponownego poruszania się, chodzenie, powrotu do życia w społeczeństwie. Koncepcja NDT – Bobath w kolejnych latach objęła również dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).

I tu podobnie, jak w przypadku hemiplegii, pracuje się tzw. punktami kluczowymi. Punkty kluczowe są to specyficzne obszary ciała, z których można wpływać na napięcie mięśni ciała i wzorce ruchowe. Rozróżnia się punkty kluczowe bliższe (mostek, bark, miednica) i dalsze (staw skokowy, kłąb kciuka, paluch. Koncepcja NDT – Bobath to stale poszerzająca się wiedza i praktyczne wskazówki, zarówno dla fizjoterapeutów, chorych i ich rodzin. Metoda, która wciąż się rozwija i poszukuje, jak najlepszych rozwiązań w terapii, bazując na coraz lepiej rozumianej i poznawanej dziedziny nauki - neurofizjologii.