×

Kinezyterapia pediatryczna

Podczas gdy w odniesieniu do pacjentów dorosłych pod pojęciem rehabilitacji rozumiemy przywrócenie sprawności i funkcji układu ruchu, to w przypadku dzieci fizjoterapia sięga dalej. Jej celem jest bowiem także stworzenie odpowiednich warunków do możliwie jak najlepszego rozwoju fizycznego i psychicznego. Kinezyterapia pediatryczna ukierunkowana jest na potrzeby pacjentów w wieku rozwojowym. W Centrum Rehabilitacji FinMed w Szczecinie i Stargardzie pracujemy z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością powodowaną m.in. chorobami układu nerwowego, wrodzonymi wadami narządu ruchu, chorobami genetycznymi, opóźnieniem rozwoju umysłowego. Kinezyterapia u dzieci jest również elementem odzyskiwania sprawności po urazach i zabiegach operacyjnych.

Kinezyterapia jest podstawową formą rehabilitacji u dzieci i młodzieży. Ćwiczenia z fizjoterapeutą pozwalają na przywrócenie i utrzymanie prawidłowego zakresu ruchu w stawach, zwiększenie siły mięśniowej, udoskonalenie koordynacji ruchowej i równowagi, wzmocnienie wydolności, korekcję wad postawy. W zależności od rodzaju schorzenia stosuje się także metody wspomagające, w tym zabiegi fizykalne i masaże. W przypadku kinezyterapii pediatrycznej ważna jest również praca z dzieckiem w domu.